[HOT] Big Update Tháng 1

2023-12-28


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 4/1

Thông tin Nội dung chi tiết
Khai mở 1. Sự kiện Lộc Tài Phú Quý
2. Sự kiện Như Ý Cát Tường
3. Sự kiện Tân Niên Thiếp
4. Đại Hội Anh Hùng
5. Ghép Đế Phẩm Thiên Sơn Tuyết Liên
- Công thức: 3 Thiên Sơn Tuyết Liên + 500 Tiền Đồng
- NPC Bắc Đẩu Lão Nhân - Ba Lăng Huyện (198/199)
Cập nhật phần thưởng & tính năng 1. Bang Hội Tranh Tài Tháng 1
2. Nguyệt Ca Đảo
3. Liên Đấu Tháng 1
- Yêu cầu cấp 100
- Hình thức đơn đấu
- Thời gian:
Từ ngày 8/1 đến ngày 28/1
Từ 18h00 đến 19h00, thứ 2 đến thứ 7 (mỗi ngày 4 trận, tắt chủ nhật)
 Thời gian chuyển phái: Mở từ 0h00 ngày 4 và  Đóng lúc 0h00 ngày 15 hàng tháng
4. Khởi động Võ Lâm Minh Chủ - Tháng 1
- Thời gian: Lúc 18h00 từ ngày 2/1 đến ngày 4/1
- Điều kiện tham gia: Đội từ hạng 1 đến 16 bảng xếp hạng Liên Đấu tháng 11