[HOT] Big Update Tháng 12

2023-11-30


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 5/12

Thông Tin Nội Dung Chi Tiết
Khai mở 1 .Sự kiện Đại Tiệc Đêm Đông
- Sau bảo trì ngày 5/12 đến 0h ngày 23/12
2 .Sự kiện Trứng Phục Sinh
- Sau bảo trì ngày 5/12 đến 0h ngày 23/12
3. Boss Duy Ngã Độc Tôn
4. Nguyệt Ca Đảo
5. Ghép Trống Khải Hoàn
6. Ghép trang bị Hoàng Kim tại Thợ Rèn Lâm An
- Nhu Tình Vô Thượng
- Định Quốc Cực Phẩm
- Hiệp Cốt Cực Phẩm
7. Mở Ghép Chân Đơn 120 tại Thợ Rèn Lâm An
- Công thức: 3 Tam Sắc Chi Bảo + 500 Vạn
Cập nhật phần thưởng & tính năng Đua Top Bang Hội Tháng 12
Boss Tiểu Hoàng Kim
- Cập nhật số lượng boss và phần thưởng
Boss Đại Hoàng Kim
- Cập nhật phần thưởng
Đêm Huy Hoàng
- Sử dụng Quả Huy Hoàng Cao nhận 10.000.000 exp + vật phẩm ngẫu nhiên
- Sử dụng Quả Hoàng Kim nhận 80.000.000 exp + 50 Tiền Đồng + Mảnh Trống (ngẫu nhiên)
Liên Đấu Tháng 12
- Yêu cầu cấp 95
- Hình thức đơn đấu
- Thời gian:
Từ ngày 8/12 đến ngày 28/12
Từ 18h00 đến 19h00, thứ 2 đến thứ 7 (mỗi ngày 4 trận, tắt chủ nhật)
- Thời gian chuyển phái: Mở từ 0h00 ngày 4 và  Đóng lúc 0h00 ngày 15 hàng tháng