[Thông Tin] Cẩm Nang Bôn Tẩu

2023-05-27


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


CÁC BUỚC THAM GIA
1. Đăng Ký Tài Khoản 2. Tải Game 3. Đăng Nhập Vào Game 4. Tạo Nhân Vật

 

I. THÔNG TIN

CƠ BẢN

II. TÍNH NĂNG

ĐẶC SẮC

III. HƯỚNG DẪN

Phúc Lợi Tân Thủ Nhiệm Vụ Dã Tẩu Ông Chủ Thương Hội
Hướng Dẫn Nạp KNB Nhiệm Vụ VLMC Thương Nhân Tây Vực
Những Nẻo Đường Tà Nhiệm Vụ Vượt Ải Thợ Rèn Hoàng Kim
Trung Gian Giao Dịch Thần Tài Biện Kinh Công Pháp Ngoại Môn
Bảo Hộ Vật Phẩm Giá Trị Võ Lâm Lệnh Ghép Ngựa Phi Vân
Bảo Mật Theo Mã Máy Lễ Hộp Tân Thủ Nâng Cấp Ngũ Hành Ấn
Tổng Hợp Tính Năng HOT Vạn Lý Chân Đơn Hệ Thống Bản Đồ Mới
Bản Đồ Chiến Lược Tuyệt Kỹ 120 Hệ Thống Nâng Cấp Ngựa
Đấu Trường Sinh Tử Chân Đơn 120 Hệ Thống Lễ Bao
Tổng Hợp Thông TinBảo Trì Tử Hà - Kim Thiền Hệ Thống Bảo Rương

 

IV. TRANG BỊ

VẬT PHẨM

V. HƯỚNG DẪN

CƠ BẢN

VI. SỰ KIỆN

ALPHA TEST

Đồ Xanh Chủ Đạo Phục Hồi Trang Bị -
Trang Bị Hiệp Cốt Nâng - Hạ Cấp Trang Bị Loạn Chiến Giang Hồ
An Bang - Kim Quang Hủy Trang Bị Tổn Hại Diệt Bạo Đả Hung
Định Quốc - Nhu Tình Hủy Trang Bị Khóa VV Chiến Tướng Xung Phong
Hắc Hóa - Bạch Linh Nhiệm Vụ Tân Thủ Thôn Phong Sơn Đại Chiến Thành
Trang Bị HKMP Hoàn Mỹ Nhiệm Vụ Thế Giới Thiếu Niên Xuất Thế
Trấn Bang-Loại 1-Loại 2 Nhiệm Vụ Môn Phái Hào Kiệt Xưng Vương
HKMP Loại 3-Loại 4 Vòng Sáng - Danh Hiệu Chiêu Hiền Nạp Sĩ
Nâng Cấp Trang Bị HKMP - Tổng Hợp Sự Kiện Alpha Test