[Xã Tắc] Tổng Hợp Tính Năng Hoạt Động

2023-09-10


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Tất cả các khung giờ hoạt động & tính năng tại máy chủ Xã Tắc đều được tổng hợp đầy đủ tại đây để giúp quý vị dễ dàng theo dõi.

🔰  Nội dung được cập nhật liên tục

THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
00h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
11h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
12h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
13h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
14h00 PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt PLĐ Đặc Biệt
18h00 Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu Liên Đấu -
19h00 - - - - - Nguyệt Ca Đảo -
19h30 - - - - - - Đại Hội Anh Hùng
20h00 Đêm Huy Hoàng Rương Hải Tặc Đêm Huy Hoàng Đêm Huy Hoàng Công Thành Chiến Đêm Huy Hoàng -
20h30 Boss Đại Boss Duy Ngã Boss Đại Trống Khải Hoàn - Boss Đại -
21h00 Thiên Tử Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
22h00 Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến Loạn Chiến
22h30 Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu Boss Tiểu
23h00 Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim Tống Kim
Tất cả Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu Dã Tẩu
Thần Tài Thần Tài Thần Tài Thần Tài Thần Tài Thần Tài Thần Tài
Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải Vượt Ải

🔰 Tổng hợp
- Du Long Lệnh
- Nhiệm vụ Dã Tẩu
- Đêm Huy Hoàng
- Đấu Trường Sinh Tử
- Boss Đại Hoàng Kim
- Boss Tiểu Hoàng Kim
- Boss Vô Danh Tướng Quân
- Boss Dương Đỉnh Thiên
- Boss Duy Ngã Độc Tôn
- Chiến trường Tống Kim
- Thần Tài Biện Kinh
- Loạn Chiến Giang Hồ
- Phong Lăng Độ
- Ngọc Năng Động
- Công Thành Chiến
- Thiên Tử Quốc Chiến
- Vượt Ải
- Nguyệt Ca Đảo
- Đại Hội Anh Hùng
- Trống Khải Hoàn

Mọi thắc mắc về  JX Sơn Hà  mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại  fanpage  để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT  JX Sơn Hà  thông báo!